ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

NITNEM

Title Sevadar Album Duration Actions
1 - JAPJI SAHIB Amarjit Singh (AJS) Japuji Sahib (2015) 19:20 mins (17) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
2 - JAPJI SAHIB Amarjit Singh (AJS) Japuji Sahib (2014) 17:7 mins (15) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
3 - JAPJI SAHIB Paramjit Singh Japuji Sahib (2014) 17:12 mins (15) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
4 - JAPJI SAHIB Singh Sahib Japuji Sahib (2014) 20:8 mins (18) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
5 - JAPJI SAHIB (22.3.11)M Sonia USA Japuji Sahib (2011) 17:23 mins (15) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
6 - JAPJI SAHIB Bhura Singh Japuji Sahib (2014) 20:1 mins (18) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
7 - JAPJI SAHIB Bhura Singh Japuji Sahib (2015) 19:45 mins (18) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
8 - JAPJI SAHIB Chamkaur Singh LDH Japuji Sahib (2014) 18:28 mins (16) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
9 - JAPJI SAHIB Amrik Singh Japuji Sahib (2016) 20:4 mins (18) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
Top