ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ENGLISH (TRANSLATION)


Transformation of Egoistic Consciousness

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Karo Jatan Jay Hoay Mayhrwan

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Parchaar Par 1 and 2

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Parchaar Part 4

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Parchaar Part 8

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Aatmak Shakti Spiritual Power

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Jiwan Roop simran Prabh Tera

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Aatas duneeaa khunak naam khodhaa Part 1

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Aatas duneeaa khunak naam khodhaa Part 2

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Aatas duneeaa khunak naam khodhaa Part 3

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Aatas duneeaa khunak naam khodhaa Part 4

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Aatas duneeaa khunak naam khodhaa Part 5

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Aatas duneeaa khunak naam khodhaa Part 6

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Aatas duneeaa khunak naam khodhaa Part 7

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Aatas duneeaa khunak naam khodhaa 8

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Ja Mazab part 1

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharan Ja Mazab Part 2

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Ja Mazab Part 3

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Ja Mazab Part 4

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Ja Mazab Part 5

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Ja Mazab Part 6

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam ja Mazab Part 7

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Ja Mazab Part 8

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Dharam Ja Mazab Part 9

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Traverse the reverse of the perverse

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Bhandhan Chootan Part 1

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Bhandhan Chootan Part 2

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Gurmukh Hoe so alept varthair

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Bujhana seejhna chinana paichnana

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Papi kay marnay pap mahabali hai

Read this Lekh

Listen to this Lekh

Top