ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

NAAM SIMRAN

Title Sevadar Album Duration Actions
1 - NAAM SIMRAN - PUSHPINDER Pushpinder Kaur (PKK) Simran (2017) 40 mins (36.5) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
2 - SIMRAN - RAMAN TORONTO Raman Kaur Canada Simran (2017) 40 mins (35.7) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
3 - SIMRAN - GURPREET KAUR (KOT) Gurpreet Kaur Kotkapura Simran (2017) 40 mins (30.7MB) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
4 - SIMRAN - AMAN DELHI Amandeep Kaur DL Simran (2017) 40 mins (37.6MB) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
5 - SIMRAN - BABLI SINGH Harjinder Singh Babli Simran (2017) 40 mins (35.8) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
Top