ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

NITNEM

Title Sevadar Album Duration Actions
1 - JAAP SAHIB Harjinder Kaur DL Jaap Sahib (2015) 31:0 mins (28) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
2 - JAAP SAHIB Amarjit Singh (AJS) Jaap Sahib (2014) 27:42 mins (25) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
3 - JAAP SAHIB Amarjit Singh (AJS) Jaap Sahib (2014) 27:29 mins (25) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
4 - JAAP SAHIB Jatinder Singh FBD Jaap Sahib (2014) 29:52 mins (27) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
5 - JAAP SAHIB Jagjot Singh Patiala Jaap Sahib (2014) 30:45 mins (28) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
6 - JAAP SAHIB Ramneek Kaur Jammu Jaap Sahib (2014) 30:26 mins (27) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
7 - JAAP SAHIB Ramneek Kaur Jammu Jaap Sahib (2015) 30:40 mins (28) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
8 - JAAP SAHIB Tarandeep Singh Haridwar Jaap Sahib (2014) 30:11 mins (27) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
9 - JAAP SAHIB (22.3.11)M Alexi Jaap Sahib (2011) 30:58 mins (28) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
10 - JAAP SAHIB Charanjeet Singh Maula LDH Jaap Sahib (2016) 30:4 mins (27) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
Top