ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

Amrit Sanchar

Amrit Sanchar (Ambrosial Nectar Ceremony)

Under the auspices of Gurudwara Brahm Bunga Dodra, during the two-day spiritual sessions (samagams), the Amrit Sanchar or Ambrosial- Nectar ceremony is performed by the Panj Piaras ('Five Beloveds' of the Guru) in accordance with the spiritual principals laid down by the Guru. After every quarter, an eight day long spiritual session is held at Gurudwara Brahm Bunga Dodra or Doraha. Amrit Sanchar (Ambrosial Nectar ceremonies) is performed thrice during these sessions. Till date, countless participants have boarded the Guru's ship in samagams organised by Gurudwara Sahib Brahm Bunga Dodra.

Similarly, Amrit Sanchar is also held during the spiritual sessions (samagams) in Canada and USA. In these samagams (congregations), many participants have come under the grace of the Guru.

Top