ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

NITNEM

Title Sevadar Album Duration Actions
1 - TAV PARSAAD SAWAIE Harjinder Kaur DL Tva Prasad Sawaiye (2015) 4:30 mins (4) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
2 - TAV PRASAD SAVIE Amarjit Singh (AJS) Tva Prasad Sawaiye (2014) 4:54 mins (4) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
3 - TAV PRASAD SAVIE Tarandeep Singh Haridwar Tva Prasad Sawaiye (2014) 5:31 mins (5) Play   Download
Press and hold for 2 seconds to download
Top