ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ | ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ | ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ | ਵਾਹਿਗੁਰੂ

INTERNATIONAL WORLD WIDE SAMAGAM


SEARCH FOR International world wide Samagam

Date Venue Time Contact Extra Details
Sep 29, 2017 (Fri) - Oct 01, 2017 (Sun) Brisbane Sikh Temple 2679 Logan Rd, Eight Mile Plains, QLD 4113, Brisbane, Queensland, Australia Samagam starts at 4PM on Day1 +61-451438314, +61-431120037 http://brahmbungadodra.org/files/Brisbane-Samagam.pdf
Sep 08, 2017 (Fri) - Sep 10, 2017 (Sun) SpringField Road, Hayes, UB4 OJS, Hayes, Hillingdon, United Kingdom Samagam starts at 5PM on Day1 +447943632013,+447877602727,+447866559715 http://brahmbungadodra.org/files/sadh_sangat_samagam.PNG
Sep 01, 2017 (Fri) - Sep 04, 2017 (Mon) Toronto Samagam, Region of Peel Agricultural Society, 12942 Heart Lake Road, Caledon, Ontario, L7c 2J3, Caledon, Ontario, CANADA Samagam starts at 5PM on Day 1 (416)-871-4940, (416)-292-3178 http://brahmbungadodra.org/files/Toronto-Samagam.jpg
Jul 07, 2017 (Fri) - Jul 08, 2017 (Sat) Gurudwara Sahib Khalsa Showny, Plumton, Melbourne, Victoria, Australia Samagam starts at 4PM on Day1 Bhagwant Singh - 433 543 291