ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

WORLDWIDE SAMAGAMS

Search for Worldwide Samagams

Commence Conclude Program Address Details RSVP
Fri - May 24 (5:00 pm) Mon - May 27 (12:00 pm)
Main Samagam Fairfax (4 days) Fairfax, VA
Jaswinder Kaur - 703-819-2772
Sukhjeet Kaur - 856-473-8620
Airports: DCA, IAD
-
Sun - May 26 (4:00 pm) Mon - May 27 (11:00 am)
Mini Samagam Birmingham (2 days) 11 Meadowlands Drive, Shelfield, Walsall, WS4 1TJ
Sun 4pm - 9pm
Mon 6am - 11am

07943 632013, 07866 559715
-
Sat - Jun 1 (4:00 pm) Sat - Jun 8 (10:00 pm)
Main Samagam Doraha (8 days) Gurudwara Brahm Bunga Sahib, Dakhni Bye Pass, Doraha, Ludhiana, Punjab 141421, India
Annual June Samagam at Gurdwara Brahm Bunga Sahib - Doraha. 01652-255097, 99149-55098, 73074-55097 -
Fri - Jun 7 (5:00 pm) Sun - Jun 9 (12:00 pm)
Main Samagam Atlanta (3 days) Atlanta, GA
Neena Kaur - 678 787 9164
Prince Singh - 770 374 5590
Airports: ATL
-
Fri - Jun 7 (5:00 pm) Sun - Jun 9 (12:00 pm)
Main Samagam Bakersfield (3 days) Bakersfield, CA
Hakam Singh - 253 691 4649
Airports: LAX, BFL
-
Fri - Jun 21 (5:00 pm) Sun - Jun 23 (12:00 pm)
Main Samagam Boston (3 days) Boston, MA
Prabhjot Singh - 978 580 9244
Kanwaljit Singh - 508-572-0769
Airports: BOS
-
Fri - Jun 28 (5:00 pm) Mon - Jul 1 (12:00 pm)
Main Samagam Vancouver (4 days) Vancouver, BC
Sukhdev S. Kalar - 604 812 1072
Sukhdev Singh - 778 839 6925
Airports: YVR
-
Wed - Jul 3 (5:00 pm) Sun - Jul 7 (12:00 pm)
Main Samagam Detroit (5 days) Detroit, MI
Swaran Singh - 419 450 2637
Karnail Singh - 248 719 5004
Naveen Mata - 734 787 3975

Amrit Sanchar

Airports: DTW
-
Fri - Jul 5 (4:30 pm) Sun - Jul 7 (1:00 pm) Main Samagam Melbourne (3 days) Gurudwara Khalsa Shaouni, 1288-1364 Melton Hwy, Plumpton VIC 3352
Bhupinder Singh +61 429 046 553
Bhagwant Singh +61 433 543 291
Flyer/Poster
dodraaustralia@gmail.com
Fri - Jul 19 (5:00 pm) Sun - Jul 21 (12:00 pm)
Main Samagam Carteret (3 days) Carteret, NJ
Paramjit Singh - 732 543 6688
Parmpuneet Singh - 610 564 6809
Airports: EWR
-
Fri - Jul 19 (5:00 pm) Sun - Jul 21 (12:00 pm)
Mini Samagam Fresno (3 days) Fresno, CA
Ajit Singh - 559-916-1988 -
Samagams are available on Google Calendars
Google Calendar - Button
Google Calendar Alerts
Google does not allow to sync alerts from Shared Calendars and requires the Subscriber (users) to create their own alerts as they seem fit

For details to setup alerts please click on this link Google help
Google Calendar not showing in iPhone/iPad Calendars
Google does not automatically push updates of new calendars by default, to sync new Calendars on your iPhone/iPad devices please click on this link Google Calendar Settings
Subscribing to Google Calendar
  1. Main/Mini Samagams are published on Country level Google Calendars
  2. Local Samagams are published on State level Google Calendars
    In some cases a single Google Calendar maybe used for publishing Local Samagams organised by multiple States, description of the Calendar should reflect that
  3. Subscribing to a Google Calendar can be done by clicking on the Google Calendar button from the Samagam listings or through the list below:

Calendar Descritpion Subscribe
India - Main/Mini Samagams India - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
North America - Main/Mini Samagams North America - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
UK - Samagams UK All Samagams - Dhan Guru Nanak
India (Delhi) - Local Sangat Programs India (Delhi) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Faridabad) - Local Sangat Programs India (Faridabad) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Ludhiana) - Local Sangat Programs India (Ludhiana) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Patiala) - Local Sangat Programs India (Patiala) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Mexico - Samagams Mexico All Samagams - Dhan Guru Nanak
North America (Alberta) - Local Sangat Programs North America (Alberta) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (British Columbia) - Local Sangat Programs North America (British Columbia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (California) - Local Sangat Programs North America (California) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Colorado) - Local Sangat Programs North America (Colorado) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Connecticut) - Local Sangat Programs North America (Connecticut) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Georgia) - Local Sangat Programs North America (Georgia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Manitoba) - Local Sangat Programs North America (Manitoba) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Maryland) - Local Sangat Programs North America (Maryland) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Michigan) - Local Sangat Programs North America (Michigan) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Missouri) - Local Sangat Programs North America (Missouri) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Nevada) - Local Sangat Programs North America (Nevada) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Jersey) - Local Sangat Programs North America (New Jersey) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Mexico) - Local Sangat Programs North America (New Mexico) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New York) - Local Sangat Programs North America (New York) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (North Carolina) - Local Sangat Programs North America (North Carolina) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ohio) - Local Sangat Programs North America (Ohio) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ontario) - Local Sangat Programs North America (Ontario) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Quebec) - Local Sangat Programs North America (Quebec) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Texas) - Local Sangat Programs North America (Texas) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Utah) - Local Sangat Programs North America (Utah) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Virginia) - Local Sangat Programs North America (Virginia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Washington) - Local Sangat Programs North America (Washington) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Top