ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

WORLDWIDE SAMAGAMS

Search for Worldwide Samagams

Commence Conclude Program Address Details RSVP
Fri - Jul 19 (5:00 pm) Sun - Jul 21 (12:00 pm)
Main Samagam Carteret (3 days) Carteret, NJ
Paramjit Singh - 732 543 6688
Parmpuneet Singh - 610 564 6809
Airports: EWR
-
Fri - Jul 19 (5:00 pm) Sun - Jul 21 (12:00 pm)
Mini Samagam Fresno (3 days) Fresno, CA
Ajit Singh - 559-916-1988 -
Fri - Jul 26 (4:00 pm) Sun - Jul 28 (12:00 pm)
Mini Samagam Southington (3 days) Southington, CT
Anju Kaur - 914-806-4693
Airports: BDL
-
Sat - Jul 27 (4:00 pm) Sun - Jul 28 (12:00 pm)
Mini Samagam Mansa (2 days) Akal Academy, Mander, Mansa
Akal Academy, is 5 KM from Bareta on Bareta-Kularian Road -
Fri - Aug 2 (5:00 pm) Mon - Aug 5 (12:00 pm)
Main Samagam Calgary (4 days) Calgary, AB
Deepinder Kaur - 403 547 0696
Vijay Singh Parmar - 403 590 4764
Airports: YYC
-
Fri - Aug 2 (5:00 pm) Mon - Aug 5 (12:00 pm)
Main Samagam Montreal (4 days) Montreal, QC
Rajinderpal Singh - 514 683 7943
Ravinder Singh - 514 917 8669
Airports: YUL
-
Sat - Aug 10 (4:00 pm) Sun - Aug 11 (12:00 pm)
Mini Samagam Delhi (2 days) Gurdwara Rakab Ganj Sahib, Lakkhi Sah Vanjara Hall On Parliament Street
96542-20900, 88027-05248, 98113-56900, 99990-25219 -
Fri - Aug 16 (5:00 pm) Sun - Aug 18 (12:00 pm)
Main Samagam Rockville (3 days) Rockville, MD
Arminder Pal Singh - 281 865 8678
Amar Trivedi - 702-378-5122
Airports: DCA, BWI, IAD
-
Fri - Aug 16 (5:00 pm) Sun - Aug 18 (12:00 pm)
Main Samagam Seattle (3 days) Seattle, WA
Tejinder Singh - 425 786 4118
Sarmanjit Singh - 425 210 3588
Airports: SEA, BLI
-
Sat - Aug 24 (4:00 pm) Sun - Aug 25 (12:00 pm)
Mini Samagam Sangrur (2 days) Sunam, Shiv Niketan Dharamshala, Opposite Gurdwara Baba Namdev Ji
98107-95123, 92166-41563, 98158-24950, 98142-22450, 94173-54155 -
Fri - Aug 30 (5:00 pm) Mon - Sep 2 (12:00 pm)
Main Samagam Los Angeles (4 days) Los Angeles, CA
Karandeep Singh - 805 890 4204
Airports: LAX
-
Fri - Aug 30 (5:00 pm) Mon - Sep 2 (12:00 pm)
Main Samagam Toronto (4 days) Toronto, ON
Sandeep Singh - 416 871 4940
Jagmohan Singh - 416 292 3178
Airports: YYZ
-
Sat - Sep 7 (4:00 pm) Sun - Sep 8 (12:00 pm)
Mini Samagam Patiala (2 days) Diwan Hall, Gurdwara Dukhnivaran Sahib, Patshahi 9
99147-10818, 98728-43081, 94647-73311, 95929-13013 -
Fri - Sep 13 (5:00 pm) Sun - Sep 15 (12:00 pm)
Main Samagam Austin (3 days) Austin, TX
Sukhdeep Singh - 512 577 9707
Gurinderjit Singh - 512 577 6672
Airports: AUS
-
Samagams are available on Google Calendars
Google Calendar - Button
Google Calendar Alerts
Google does not allow to sync alerts from Shared Calendars and requires the Subscriber (users) to create their own alerts as they seem fit

For details to setup alerts please click on this link Google help
Google Calendar not showing in iPhone/iPad Calendars
Google does not automatically push updates of new calendars by default, to sync new Calendars on your iPhone/iPad devices please click on this link Google Calendar Settings
Subscribing to Google Calendar
  1. Main/Mini Samagams are published on Country level Google Calendars
  2. Local Samagams are published on State level Google Calendars
    In some cases a single Google Calendar maybe used for publishing Local Samagams organised by multiple States, description of the Calendar should reflect that
  3. Subscribing to a Google Calendar can be done by clicking on the Google Calendar button from the Samagam listings or through the list below:

Calendar Descritpion Subscribe
India - Main/Mini Samagams India - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
North America - Main/Mini Samagams North America - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
UK - Samagams UK All Samagams - Dhan Guru Nanak
India (Delhi) - Local Sangat Programs India (Delhi) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Faridabad) - Local Sangat Programs India (Faridabad) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Ludhiana) - Local Sangat Programs India (Ludhiana) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Patiala) - Local Sangat Programs India (Patiala) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Mexico - Samagams Mexico All Samagams - Dhan Guru Nanak
North America (Alberta) - Local Sangat Programs North America (Alberta) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (British Columbia) - Local Sangat Programs North America (British Columbia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (California) - Local Sangat Programs North America (California) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Colorado) - Local Sangat Programs North America (Colorado) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Connecticut) - Local Sangat Programs North America (Connecticut) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Georgia) - Local Sangat Programs North America (Georgia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Manitoba) - Local Sangat Programs North America (Manitoba) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Maryland) - Local Sangat Programs North America (Maryland) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Michigan) - Local Sangat Programs North America (Michigan) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Missouri) - Local Sangat Programs North America (Missouri) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Nevada) - Local Sangat Programs North America (Nevada) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Jersey) - Local Sangat Programs North America (New Jersey) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Mexico) - Local Sangat Programs North America (New Mexico) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New York) - Local Sangat Programs North America (New York) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (North Carolina) - Local Sangat Programs North America (North Carolina) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ohio) - Local Sangat Programs North America (Ohio) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ontario) - Local Sangat Programs North America (Ontario) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Quebec) - Local Sangat Programs North America (Quebec) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Texas) - Local Sangat Programs North America (Texas) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Utah) - Local Sangat Programs North America (Utah) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Virginia) - Local Sangat Programs North America (Virginia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Washington) - Local Sangat Programs North America (Washington) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Top