ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

WORLDWIDE SAMAGAMS

Search for Worldwide Samagams

Commence Conclude Program Address Details RSVP
Fri - Jan 18 (5:00 pm) Mon - Jan 21 (10:00 am) Main Samagam Mexico City (4 days) Holiday Inn Mexico Dali Airport, Viaducto Rio De La Piedad 260, Magdalena Mixhuca, 15860 Mexico
Jaswinder Singh - 1 1521 554 524 7206
Jasjit Singh - 1 1521 551 990 2205
Surjit Singh - 1 1521 555 408 2551
Airports: MEX, TLC
Flyer/Poster
mexicocitysamagam@gmail.com
Flying
Fri - Jan 25 (3:30 pm) Mon - Jan 28 (11:30 am) Main Samagam Sydney (4 days) Parklea Gurdwara Sahib, 4-18 Meurants Lane, Glenwood NSW 2768
Kulwant Kaur - 011-61-423-985 140
Mandeep Singh - 011-61 416 383 489
Airports: SYD
Flyer/Poster
dodraaustralia@gmail.com
Sat - Jan 26 (4:00 pm) Sun - Jan 27 (10:00 pm)
Mini Samagam Faridabad (2 days) Gurdwara Darbar Sahib, C-5, Central Green, Near B.K. Hospital Chowk, No. 5, N.I.T. Faridabad, Haryana, India
From Metro Pillar No. 774 (Ajronda Metro Station), take Service Road from Exit-7. Gurdwara Sahib is on right from under Ajronda Flyover

098186-52962, 098105-49030, 88001-25655, 98188-27736, 99999-08362, 88000-94783
-
Fri - Feb 1 (5:00 pm) Sun - Feb 3 (12:00 pm)
Main Samagam Orlando (3 days) Orlando, FL
Arvinder Singh 407 492 9031
Mohinder Singh 732 372 9489
Airports: MCO
Flyer/Poster
orlandosamagam@gmail.com
Flying Driving
Sat - Feb 2 (4:00 pm) Sun - Feb 3 (12:00 pm)
Mini Samagam Birmingham (2 days) 12 Truro Road, Walsall, WS5 3EH
Sat - 4pm to 9pm
Sun - 6am to 12pm

07440184623, 07866559715
Airports: BHX
-
Sat - Feb 9 (4:00 pm) Sun - Feb 10 (10:00 pm)
Mini Samagam Hanumangarh (2 days) Gurdwara Sri Kalgidhar Sahib, Sureshiya, Ward No. 43, Hanumangarh, Rajasthan
Hanumangarh Junction is on the Bathinda-Dabwali road after Sangaria. From Chuna Fatak go towards Tilak Circle, Gurdwara Sahib is in Ward 43.

94144-82032, 94140-95341, 94149-50125
-
Fri - Feb 15 (5:00 pm) Mon - Feb 18 (12:00 pm)
Main Samagam Dallas (4 days) Gurdwara Singh Sabha 1201, Abrams Road, Richardon, TX, 75081
Jagdeep Singh - 214 707 0838
Airports: DAL, DFW
Flyer/Poster
Flying Driving
Sat - Feb 16 (4:00 pm) Sun - Feb 17 (9:30 am)
Mini Samagam London (2 days) Guru Nanak Garib Niwaj Gurdwara, Springfield Road, Hayes, UB4 0JS
Sat 4pm - 9pm
Sun 5am - 9:30am

07943 632013, 07866 559715
Airports: LHR
-
Sat - Feb 23 (4:00 pm) Sun - Feb 24 (10:00 pm)
Mini Samagam Dasuya (2 days) Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, Siani Road, Hoshiarpur, Dasuya, Punjab
98143-78993, 94170-20230 -
Fri - Mar 1 (5:00 pm) Sun - Mar 3 (12:00 pm)
Main Samagam Albuquerque (3 days) Albuquerque, NM
Kulwant kaur - 505 450 6062
Priti Kaur - 310 953 1332
Airports: ABQ
-
Sat - Mar 2 (4:00 pm) Sun - Mar 3 (12:00 pm)
Mini Samagam Birmingham (2 days) 130 Broadway North, Walsall, WS1 2QE
Sat - 4pm to 9pm
Sun - 6am to 12pm

07440184623, 07866559715
Airports: BHX
-
Sat - Mar 9 (4:00 pm) Sun - Mar 10 (10:00 pm)
Mini Samagam Chandigarh/Mohali (2 days) Gurdwara Sacha Dhan Sahib, Phase 3B-1, Sector 60, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab
98720-49490, 98157-66166 -
Fri - Mar 15 (5:00 pm) Sun - Mar 17 (12:00 pm)
Main Samagam Sacramento (3 days) Sacramento, CA
Jaspal Singh - 916 806 8792
Iqbal Singh - 916 686 3889
Airports: SMF
-
Sat - Mar 16 (4:00 pm) Sun - Mar 17 (9:30 am)
Mini Samagam London (2 days) Guru Nanak Garib Niwaj Gurdwara, Springfield Road, Hayes, UB4 0JS
Sat 4pm - 9pm
Sun 5am - 9:30am

07943 632013, 07866 559715
Airports: LHR
-
Samagams are available on Google Calendars
Google Calendar - Button
Google Calendar Alerts
Google does not allow to sync alerts from Shared Calendars and requires the Subscriber (users) to create their own alerts as they seem fit

For details to setup alerts please click on this link Google help
Google Calendar not showing in iPhone/iPad Calendars
Google does not automatically push updates of new calendars by default, to sync new Calendars on your iPhone/iPad devices please click on this link Google Calendar Settings
Subscribing to Google Calendar
  1. Main/Mini Samagams are published on Country level Google Calendars
  2. Local Samagams are published on State level Google Calendars
    In some cases a single Google Calendar maybe used for publishing Local Samagams organised by multiple States, description of the Calendar should reflect that
  3. Subscribing to a Google Calendar can be done by clicking on the Google Calendar button from the Samagam listings or through the list below:

Calendar Descritpion Subscribe
India - Main/Mini Samagams India - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
North America - Main/Mini Samagams North America - Main/Mini Samagams - Dhan Guru Nanak
UK - Samagams UK All Samagams - Dhan Guru Nanak
India (Delhi) - Local Sangat Programs India (Delhi) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Faridabad) - Local Sangat Programs India (Faridabad) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Ludhiana) - Local Sangat Programs India (Ludhiana) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
India (Patiala) - Local Sangat Programs India (Patiala) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Mexico - Samagams Mexico All Samagams - Dhan Guru Nanak
North America (Alberta) - Local Sangat Programs North America (Alberta) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (British Columbia) - Local Sangat Programs North America (British Columbia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (California) - Local Sangat Programs North America (California) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Colorado) - Local Sangat Programs North America (Colorado) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Connecticut) - Local Sangat Programs North America (Connecticut) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Georgia) - Local Sangat Programs North America (Georgia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Manitoba) - Local Sangat Programs North America (Manitoba) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Maryland) - Local Sangat Programs North America (Maryland) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Michigan) - Local Sangat Programs North America (Michigan) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Missouri) - Local Sangat Programs North America (Missouri) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Nevada) - Local Sangat Programs North America (Nevada) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Jersey) - Local Sangat Programs North America (New Jersey) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New Mexico) - Local Sangat Programs North America (New Mexico) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (New York) - Local Sangat Programs North America (New York) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (North Carolina) - Local Sangat Programs North America (North Carolina) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ohio) - Local Sangat Programs North America (Ohio) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Ontario) - Local Sangat Programs North America (Ontario) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs North America (Pennsylvania) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Quebec) - Local Sangat Programs North America (Quebec) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Texas) - Local Sangat Programs North America (Texas) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Utah) - Local Sangat Programs North America (Utah) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Virginia) - Local Sangat Programs North America (Virginia) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Washington) - Local Sangat Programs North America (Washington) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs North America (Wisconsin) - Local Sangat Programs - Dhan Guru Nanak
Top