ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

NITNEM

S.No. Title Artist Album Year Duration Size Play Download
1 JAAP SAHIB Harjinder Kaur DL Jaap Sahib 2015 31:0 28 Play
2 JAAP SAHIB Amarjit Singh (AJS) Jaap Sahib 2014 27:42 25 Play
3 JAAP SAHIB Amarjit Singh (AJS) Jaap Sahib 2014 27:29 25 Play
4 JAAP SAHIB Jatinder Singh FBD Jaap Sahib 2014 29:52 27 Play
5 JAAP SAHIB Jyot Singh Patiala Jaap Sahib 2014 30:45 28 Play
6 JAAP SAHIB Ramneet Kaur Patiala Jaap Sahib 2014 30:26 27 Play
7 JAAP SAHIB Ramneet Kaur Patiala Jaap Sahib 2015 30:40 28 Play
8 JAAP SAHIB Tarandeep Singh Haridwar Jaap Sahib 2014 30:11 27 Play
9 JAAP SAHIB (22.3.11)M Alexi Jaap Sahib 2011 30:58 28 Play
10 JAAP SAHIB Charanjeet Singh Maula Jaap Sahib 2016 30:4 27 Play
Top