ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

NITNEM

S.No. Title Artist Album Year Duration Size Play Download
1 TAV PARSAAD SAWAIE Harjinder Kaur DL Tva Prasad Sawaiye 2015 4:30 4 Play
2 TAV PRASAD SAVIE Amarjit Singh (AJS) Tva Prasad Sawaiye 2014 4:54 4 Play
3 TAV PRASAD SAVIE Tarandeep Singh Haridwar Tva Prasad Sawaiye 2014 5:31 5 Play
Top