ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨੁ ਪਰਧਾਨਾ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ॥

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ

NAAM SIMRAN

S.No. Title Artist Album Year Duration Size Audio Play Download
1 NAAM SIMRAN - PUSHPINDER Pushpinder Kaur (PKK) Simran 2017 40 36.5 Play
2 SIMRAN - RAMAN TORONTO Raman Kaur Canada Simran 2017 40 35.7 Play
3 SIMRAN - GURPREET KAUR (KOT) Gurpreet Kaur Kotkapura Simran 2017 40 30.7mb Play
4 SIMRAN - AMAN DELHI Amandeep Kaur DL Simran 2017 40 37.6mb Play
5 SIMRAN - BABLI SINGH Harjinder Singh Babli Simran 2017 40 35.8 Play
Top